Annons

VIRTUAL MANUFACTURING: Med ny teknik fixar han en digital tvilling av en fabrik på en helg!

Resan mot den färdiga digitala fabrikstvillingen i Virtual Manufacturings modell går via följande bitar:

  • 3D scanning
  • Kalibrering av befintlig 2D layout
  • 3D layout
  • Layoutförändringar
  • Point of Interest
  • Tracking

– Genom en snabb och smidig 3D scanning kan vi ta en fabrik in i en visualiseringsmjukvara och genom detta skapa din digitala tvilling av en fabrik. Vi klarar 1500 till 2500 kvadrat i timmen, konstaterar Wigren.

För de som hängt med länge i VerkstadsForums eller PLM&ERP News’ täckning av PLM-området är bolagets tidigare CEO och numera affärsutvecklingsansvarige, Torbjörn Danielsson, ett känt namn.

NYA ANGREPPSSÄTT
Bolaget Virtual Manufacturing bildades i december 2006 av ett antal grundare med en gedigen erfarenhet och historik inom modern produktionsutveckling.
– Och det har gått bra, konstaterar Wigren. Vi har idag kontor i Göteborg, Linköping, Bangkok (Thailand) och Penang (Malaysia) och framgångarna bygger på den kompetens vi byggt upp inom modern oich digitalt präglad produktions- och logistikutveckling. Kompetens, kvalitet och hållbara åtaganden är våra ledstjärnor. Med hjälp av nya angrepps- och synsätt ska vi hjälpa företag inom tillverkningsindustrin att skapa värde och uppnå världsklass.
För de som hängt med länge i VerkstadsForums eller PLM&ERP News’ täckning av PLM- och produktionsområdet är bolagets tidigare CEO och numera affärsutvecklingsansvarige, Torbjörn Danielsson, ett känt namn. Faktum är att denne Verkstadsforums och PLM&ERP News-bekanting är en av Virtual Manufacturings mer betrodda medarbetare. Många kommer ihåg Danielsson från åren på Delfoi då han gick i spetsen för en digitalisering av verkstadsarbetet långt före många andra, med robotik som en paradgren. En sann pionjär alltså. Idag jobbar han med affärsutveckling på Virtual Manufacturing, men har tidigare också varit bolagets CEO.

I dagsläget levererar Virtual Manufacturing tjänster och lösningar inom följande områden:
Assembly & Production Flow: Här arbetar man med utveckling av monteringsliner och internlogistik. Styrkan ligger inom Tids- och Metodstudier, Value Stream Mapping (VSM), Balansering, Omställningsanalyser (SMED), Flödessimulering, 3D Scanning, 2D/3D Layout och Tracking.
Industrial Management: Bolaget har här ett brett team med mångårig erfarenhet inom tillverkningsindustrin. Man arbetar med att stödja, driva och genomföra projekt inom Industrialisering, Lean Transformering, Produktionsteknik, Projektledning och Manufacturing PLM.
Robotics & Automation: Här handlar det om stöd i att att genomföra projekt inom utveckling av automationsprocesser, från enstaka robotceller till kompletta robotliner.
Lean Manufacturing: Lösningar för att förbättra flödet, processer och ergonomin inom bl a montering och internlogistik och materialhantering. Man designar och monterar i detta kundunika lösningar, exempelvis materialfasader, materialvagnar och arbetsstationer.
Virtual Manufacturing Labs: Här driver och genomförs spännande projekt som ligger i framkant inom produktionsteknisk utveckling, digitalisering och Industri 4.0.
– Områden vi brinner speciellt för är Virtual- och Augumented Reality, Digital Twin, Tracking, Human-Machine Interface och Kollaborativa Robotar, säger Daniel Wigren.

Virtual Manufacturing, specialister på digital produktion, lean manufacturing, robotics och liknande, har etablerat ett samarbete med Mevisio kring en s k ”Pulstavla”. Den kan beskrivas som en digital plattform för visualisering och ett effektivt sätt att samla produktionsteam för att synliggöra mål, planer och förbättringar kring en stor touchscreen eller i en vanlig webläsare. Allt i akt och mening att kring den displayade informationen ha och ha korta, dagliga produktions- och uppföljningsmöten.

VÄSSAD PRODUKTKVALITET
Men som sagt det finns en hel del annat som måste till för ett optimalt utnyttjande. En sådan aspekt, som alltså följer med Virtual Manufacturings attackvinkel är att detta långt ifrån något som bara ska användas i produktutvecklingsarbetet – tvärtom ska digitala tvillingar utnyttjas genom hela kedjan.
På sin ideala nivå ska ”produktvillingen” omgärdas av andra digitala tvillingar, som ”fabrikstvillingen”, under hela turen genom produktframtagningens värdekedja. Men inte bara där; även på eftermarknadssidan kommer den att hänga med. Allt för att för att på sista raden spara tid, ”time-to-market”, pengar och bidra till vässad produktkvalitet.

SPÄNNANDE PERSPEKTIV PÅ HELA PRODUKTFRAMTAGNINGSARBETET
Det här ger spännande perspektiv på t ex tillverkningsarbetet och smarta fabriker a la Industri 4.0. Tänk dig att du är klar med produktutvecklingen och då bara kan ”skjuta in” den digitala tvillingen av produkten i en digital tvilling av inte bara allmänt produktionslinan, utan också av de individuella maskiner som bygger upp den; maskinerna som ska effektuera tillverkningsarbetet. Tänk dig att du kan använda den digitala tvilling du skapat som underlag, där den ”själv”, baserat på produktutvecklingsarbetet, kan tala om, låt säga, vilken CNC-maskin som ska användas, hur den ska användas och när.
Fullt utvecklat skulle man då via ett par knapptryck kunna styra via en mjukvara, som inte bara planerar verktygsbanor för ett ämne som ska bearbetas till en produkt, utan som också planerar, simulerar och effektuerar verktygbehov, installationer och byten av verktygen. Perspektiven svindlar.

Men som sagt varje resa man gör i livet, även produktionslivet, börjar med ett första steg – att skapa en digital modell av sin fabrik kan vara ett sådant.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title