Aerospace & Defense: Ännu en fjäder i molnhatten när Kongsberg Aviation Maintenance Service satsar...

VÄSSAR NATOs kapacitet inom HANTERING AV FÖRSVARSMATERIEL. I de oroliga tider vi lever spelar den nordiska försvarsindustrin en viktig roll. Att man vässar sina kapabiliteter kring datahantering för att utöka NATOs kapacitet inom produktion av försvarsmateriel är i detta en kritisk faktor. En av dessa nyckelaktörer på försvarsindustri-sidan är norska Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS). Bolaget är duktigt inom områdena reparation, översyn, modifieringar och testning av komponenter till militära flygplan och helikoptrar. Men man har också specialiserat på återvinning av reservdelar.
Idag meddelar IFS att man tagit hem en intressant order från KAMS: de har valt IFS Cloud, molnplattformen alltså, för att utöka automatiseringen, som höjer effektiviteten, och bygga en långsiktig samt pålitlig översikt över resurs- och materialtillgångar.
- Vår bransch förändras snabbt i samband med introduktionen av ny teknik och vi måste förändras i samma takt som den tekniska utvecklingen, säger Andre Jægtvik, Acting President på KAMS, och tillägger att man kommer att använda en omfattande uppsättning av IFS Cloud-moduler, inklusive funktionalitet för underhåll, reparation och drift (MRO), leveranskedja, projekt, inköp, ekonomi, CRM och hälsa, säkerhet och miljö (HSE).
När lösningen har rullats ut till fullo kommer IFS Cloud att tillgodose behoven hos 500 användare på fyra platser i Norge. Implementationsstödet kommer från IFS allianspartner, konsulten CGI.
– Vi är glada över möjligheten att få arbeta ihop med KAMS, säger IFS Nordenchef Ann-Kristin Sander. De är inte bara en viktig leverantör till det norska flygvapnet, utan spelar också en viktig roll för att utöka NATOs kapacitet inom produktion av försvarsmateriel. I en tid då marknaden för flyg och försvar växer snabbt, kommer IFS Cloud hjälpa KAMS att producera fler flygtimmar med effektiva processer till en lägre kostnad, vilket i sin tur kommer att utöka det norska flygvapnets tillgänglighet för NATO.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

AI vässar konkurrenskraften när globala kabeltillverkaren HABIA uppgraderar till IFS Cloud

ADDOVATION IMPLEMENTERAR. Svenska affärsystemutvecklaren kan se tillbaka på ett bra år, inte minst underbyggt av bolagets högt ställda ambitioner på molnområdet. Att få upp kunderna och användar-communityn på molnplattformen är en av affärsprioriteter, konstaterade t ex nordenchefen, Ann-Kristin Sander, i en djupintervju PLM&ERP News gjorde med henne i somras.
Satsning har också gått bra. Symboliskt nog manifesterades framgångarna också med en intressant affär under årets sista dagar. Då meddelade bolaget att Habia, en ledande global tillverkare av ledningar, kablar och kabelmattor, har valt att uppgradera sin befintliga IFS ERP-mjukvara till den senaste IFS Cloud-lösningen.
Uppgradering till IFS Cloud ger Habia en intelligent och robust plattform, som inte minst stöder AI-driven automatisering och optimering, allt tillgängligt via ett användarvänligt enda gränssnitt. Genom att implementera lösningen kommer företaget att kunna dra nytta av kraftfull ny funktionalitet inklusive automatisering av affärsprocesser, IoT-teknik och avancerad analys för att förbättra kommunikationen i leveranskedjan, anpassa sig snabbt till externa störningar och möta kundernas krav mer effektivt.
- Vårt beslut att uppgradera till IFS Cloud understryker vårt engagemang för att omfamna toppmodern teknik och optimera vår verksamhet. Genom IFS Clouds AI-drivna kapacitet är vi övertygade om att vi kommer att kunna navigera marknadsutmaningar, driva lönsamhet och gå positivt framåt mot en mer produktiv, välmående och hållbar framtid, säger Peter Karlen, systemägare på Habia.
Ann-Kristin Sander kommenterar satsningen:
- Habia står som flera andra aktörer inför en rad utmaningar i allt från störningar i globala leveranskedjan till växande konkurrens inom sina kärnmarknadssektorer. Digital transformation är en av nycklarna när det gäller att ta itu med dessa och dessutom skapa ett konkurrensförsprång. Genom att uppgradera till IFS Cloud har Habia skaffat sig kraftfulla verktyg som gör att man kan ligga före konkurrenterna, säger hon i en kommentar.
Uppgraderingen, som förväntas äga rum under Q2 2024, kommer att hanteras av IFS-partnern Addovation.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Skördetid för ERP- och PLM-bolag trots de tuffare tiderna: INFOR tar Systemair till molnet

Så här när året och fjärde kvartalet 2023 lider mot sitt slut ökar normalt antalet avslutade affärer inom egentligen alla industrisektorer, inkluderat investeringarna i ERP-, EAM-, PLM- och automations-system. Men allt är ändå inte som vanligt. I tider när molnet som teknikplattform lockar allt fler, när SaaS-modellen (mjukvaran som tjänst) vinner alltmer mark, när hållbarhetsfrågorna toppar den globala agendan och när AI, Artificiell Intelligens, snabbt slår sig in i företagens IT-arsenaler tycks lågkonjunktur-trenden faktiskt ha mindre betydelse än vad nedgångarna tidigare fört med sig. Saken är den att de teknologiska framsteg som trenderna fört med sig gör att många ROIer (Return on Investment) ser bättre ut än vanligt. Det finns helt enkelt mycket att hämta, läs spara, i att etablera nya mer automatiserande och kapabla IT-lösningar. Och kostnader som går ner, även om de initialt för med sig ökade utgifter, är något som alltid attraherar beslutsfattare med finansiellt och operativt ansvar. Mer sant än någonsin är vidare det faktum att den som inte hänger på utvecklingståget i dagens dynamiska industriella landskap riskerar att snabbt bli frånsprungen och radikalt tappa i konkurrenskraft.
Den här bilden präglar förstås också den redaktionella rapporteringen. Idag har vi t ex rapporterat att framstående nordeuropeiska elektroniktillverkaren NOTE väljer att satsa på IFS Cloud-plattform. Men det finns fler avslutade mer substantiella dealar: Europas största ventilationsbolag, Systemair, flyttar sitt primära affärssystem till Infors molnbaserade tjänst, Infor CloudSuite Manufacturing, med siktet inställt på smidigare integration av nyförvärvade bolag och utveckling av nya typer av produkter och tjänster.
- Systemair och Infor har haft ett ERP-samarbete i över 20 år. Undertecknandet av Infor CloudSuite Manufacturing-avtalet är nästa steg i detta partnerskap. Infor CE Cloud ger oss möjlighet att harmonisera Systemairs IT-miljö ytterligare, säger Juergen Hernadi, Group IT Director på Systemair.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

ERP/EAM: Därför satsar elektroniktillverkaren NOTE på IFS molnplattform för sin globala expansion

ERP/EAM: Ännu EN FJÄDER I HATTEN för IFS och partnern ADDOVATION. Det är fortsatt högt tempo i tillströmningen av kunder till affärssystemutvecklarens IFS moln-plattform. I dagarna meddelade bolaget att elektroniktillverkaren NOTE, en av de ledande kontraktstillverkarna i norra Europa, satsar på IFS Cloud. Man gör detta med målsättningen att, ”effektivisera och automatisera affärsprocesser, få bättre översikt över verksamhetens olika delar och fortsätta driva på tillväxten.”
– Vi expanderar och växer snabbt, samtidigt som vi genomgår en digitalisering, säger Johannes Lind-Widestam, VD på NOTE. Vi behövde en partner som förstår vår kärnverksamhet och som kan stötta oss när vi expanderar genom att anställa fler medarbetare och förvärva företag. Vi letade efter ett enhetligt system som kan hantera vår utveckling och vi tror att IFS, med deras IFS Cloud-lösning, lever upp till detta.
Affären är ytterligare en fjäder i hatten för IFS iu den idag tuffa kampen om kunderna på affärssystemsidan. Detta inte minst för att implementeringen av IFS Cloud på NOTE också innebär att bolaget ersätter flera äldre system med en enhetlig plattform för både ERP och EAM (Enterprise Asset Management, ”underhållshantering”). Molnlösningen är i detta tänkt att lägga grunden för en komplett IT-plattform för företagsinterna affärer, inköp, planering och underhåll. Plattformen möjliggör också att NOTE kan fullfölja deras förvärvsstrategi på ett konkurrenskraftigt sätt.
NOTE kommer införa en omfattande uppsättning av IFS Cloud-moduler med funktionaliteter som sträcker sig över flera områden, som tillverkning, ekonomi, projektledning, inköp, flödesekonomi, underhåll, kundhantering och HR-administration. Det ambitiösa projektet kommer ge 1200 användare på 11 anläggningar i fem länder tillgång till affärssystemet.
Intressant i sammanhanget är att detta blir ytterligare en installation som levereras i regi av IFS-partnern Addovation. Bolaget har utvecklats till att bli en av IFS starkaste systemintegratörer i Norden, med ett särskilt fokus på IFS Cloud. Omstöpningen av marknaden med digitaliserings-, moln- och SaaS-trendernas explosiva tillväxt är dessutom trender som i högsta grad talar för fortsatt god tillväxt för Addovation. Molnbaserade tjänster är huvudtrenden och i detta tenderar konsultarbetet att läggas ut på partners, t ex när det gäller implementationerna, systemanpassningarna och supporten. När det gäller NOTE-jobbet påbörjades installationen nu i början av november.
- Trots det utmanande makroekonomiska läget är de i en expansionsfas, tack vare att de är medvetna om vikten av en proaktiv strategi för att gynna sin tillväxt och vara konkurrenskraftiga på marknaden, konstaterar IFS Nordenbas, Ann-Kristin Sander i en kommentar till NOTE-satsningen.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Monitor ERP på väg att bli ett miljardföretag efter stark uppgång 2023 – Toyota...

TOYOTA EN AV FÖRETAGETS NYA STORKUNDER. En av förra veckans mest intressanta nyheter på affärssystemsidan är Hudiksvallsbaserade Monitor ERP, som annonserade att man räknar med att öka sin omsättning 2023 med 18 procent, vilket i så fall skulle innebära ännu ett rekordår för detta av ERP-profilen Åke Persson grundade företag. Bolaget har specialiserat sig på affärssystem för tillverkningsindustrin och för dem till äventyrs inte observerat bolaget i dessa sammanhang kan noteras att de syns på sport-TV snart sagt varje dag, som en av sponsorerna till vårt framgångsrika skidskyttelandslag.
Alltnog fortsätter man sin imponerande tillväxt 2023 och uppnår därmed också sitt ambitiösa mål - sattes 2018 – att fördubbla sin omsättning till 2023. Totalt räknar man med att dra in 720 miljoner kronor.
– Det här är en fantastisk milstolpe som nu blir verklighet. När vi satte upp målet att fördubbla omsättningen på fem år visste jag att det var en utmaning. Men vi har lyckats eftersom vi har oerhört engagerade medarbetare och ett koncept som håller i längden. Med det menar jag att vi har programvaran, implementeringen och supporten i egen regi vilket är ett framgångskoncept, säger Morgan Persson, VD på Monitor ERP.
Men det är inte bara mindre och medelstora företag som är Monitorrs kunder, även om segmentet dominerar; en ny storkund är fordonsjätten Toyota.
Siffrorna går också i linje med Monitors mål att uppnå en omsättning på 1 miljard kronor år 2026.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Ny version av IFS Cloud: Utökad AI-kapacitet inbäddad direkt i samtliga produkter

Svenska affärssystemutvecklaren IFS lanserar nu den senaste versionen av molnplattformen IFS Cloud 2023. "Den nya versionen av IFS Cloud erbjuder nya funktioner som gör det möjligt för kunder att höja produktiviteten och utnyttja den nya tekniken för att effektivisera verksamheten samt uppnå hållbarhetsmålen," noterar bolaget i sin pressanmälan. Men frågan är om inte AI-satsningens fortsatta väg framåt är det mest intressanta med versionen.
I samband med denna lansering kommer nämligen IFS nyligen lanserade AI-arkitektur, IFS.ai, att hädanefter bäddas in direkt i samtliga av IFS produkter och branschspecifika lösningar. AI, Artificiell Intelligens, har därmed blivit mer tillgängligt, vilket gör det möjligt för användare att simulera, optimera och automatisera horisontella och branschspecifika affärsprocesser för att snabbare få ut maximalt värde av den nya tekniken.
Bolagets CPO, Chief Product Officer, Christian Pedersen, konstaterade i detta att bolaget fortsätter på sin inslagna linje:
- IFS.ai-kapacitet finns redan i IFS Cloud, och vi fortsätter att investera i detta område. Vårt mål med AI är att göra organisations-övergripande genomslag för alla våra kunder över alla deras användare.
Han hävdar vidare att man med senaste versionen av IFS Cloud har vi hållit fast vid produktvisionen att göra det möjligt för kunder att ta till sig vår innovation direkt.
- Detta inkluderar vårt åtagande att tillhandahålla en produkt som alltid är uppdaterad med det senaste som behövs för effektiv digitalisering. AI-innovationen är central i detta.
Även IFS nordenbas, Ann-Kristin Sander pekar på värdet med inbäddad AI i molnplattformen:
– Att accelerera den digitala transformationen är fortfarande en viktig prioritet för våra kunder, och de som vill detta kommer att kunna använda AI mycket snabbare och få synliga operativa resultat och ökad produktivitet, säger hon. I den här senaste versionen av IFS Cloud har vi hållit fast vid vår vision att göra det möjligt för kunder att leverera innovation direkt och säkerställa att det är enkelt att använda.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Bråda dagar för Brodin när Jeeves expanderar sitt svenska partnernätverk

FYRA NYA PARTNERS KLARA. Mikael Brodin, partneransvarig hos affärssystemutvecklaren Jeeves har haft bråda dagar den gångna hösten. Detta efter bolagets beslut att göra en satsning på att återigen utveckla framför allt den svenska partnerkedjan under 2023. Hittills verkar det hela utvecklas bra: Med den senaste signade partner, Dizparc, har man i dagsläget under året knutit upp fyra nya partners till bolaget: Systemstöd, ZeeU, Two och, som sagt, Dizparc.
På ytan ser detta ut som en synnerligen rimlig expansionsstrategi för ett företag som vill växa, även om den nya partnersatsningen står i bjärt kontrast till händelserna 2015, då man över kort tid avvecklade alla sina partnersamarbeten. Detta beslut överraskade marknaden ordentligt och sågs av många iakttagare som resultatet av en svårförståelig ordergivning från riskkapitalbolaget Battery Ventures, som klivit in som ägare till Jeeves några år tidigare. Sedan dess har det emellertid runnit en hel del vatten under broarna, bl a har Jeeves blivit en del av nya huvudägarna Partner Groups Forterro-koncern, som i sin tur också äger ett tiotal andra bolag.
Nya bollar alltså, vilket verkar välbetänkt, inte minst i skenet av omstöpningen av marknaden, som har tagit ordentlig fart med digitaliserings-, moln- och SaaS-trendernas explosiva tillväxt. Ju fler aktörer som talar Jeeves språk denna process, desto bättre ser tillväxtmöjligheterna ut, givet att tekniken som saluförs ligger på konkurrenskraftig nivå; vilket den efter sen start nu ser ut att göra för Jeeves. Molnbaserade tjänster är en huvudtrend som gäller och i detta håller Jeeves konkurrenter ett högt tryck på att renodla sina verksamheter mot att bli SaaS-leverantörer (Software-as-a-Service) och där dessutom konsultarbetet, t ex när det gäller implementationerna, systemanpassningarna och supporten, tenderar att läggas ut på partners. Med Jeeves som framför allt system- och teknikplattforms-leverantör ser marknadsläget betydligt ljusare ut för bolaget.
Att denna övergripande bild av läget är relevant håller också Mikael Brodin med om:
- Anledningen till att vi vill knyta ett antal partners till oss är för att vi ser en fortsatt hög efterfrågan från våra befintliga kunder och vår nyförsäljning går bra. Dessutom vill allt fler av våra kunder flytta sitt affärssystem till molnet, vilket blir ett stort fokus, och här har partners en roll att spela, säger han.
Från Jeeves nytecknade partners är tonläget också positivt. Här finns en hel del att göra på vägen framåt, när Jeeves-kunderna tar klivet upp i molnet och till SaaS-affärsmodellen. Några röster:
- Vi jobbar redan nära många gemensamma kunder som använder Jeeves ERP och stöttar kunderna i allt från implementationer, verksamhetsutveckling, integrationer, anpassningar, support och uppgraderingar, säger Fredrik Jansson, VD hos Systemstöd, som har ett 40-tal konsulter involverade i Jeeves affärssystem.
Även Dizparc Jönköpings Håkan Jonsson, pekar på att flera kunder jobbar i Jeeves.
- Vi har i dagsläget 17 konsulter, med placeringsorter i Jönköping och Värnamo, som helt eller till delar jobbar med Jeeves ERP. Vi ser framför allt fram emot att skapa ytterligare trygghet och ännu bättre leveranser till våra kunder.
Klicka på rubriken föär att läsa mer på PLM&ERP News.

SAP-RAPPORT: Svenska företag ser hållbarhet som lönsamt – men mätmetoder och leverantörer släpar efter

Hållbarhetsfrågorna är i högsta grad i centrum. Marknadsledande affärssystem-utvecklaren SAP har förstås inte missat att haka på tåget i detta. Man publicerar t ex en årlig hållbarhetsrapport, vilken nu är klar med avseende på 2023. Flera intressanta iakttagelser kan göras utifrån denna, bl a att 81 procent av svenska företagsledare kommer att behålla eller öka sina hållbarhetsinvesteringar till 2026 för att få en ännu bättre ekonomisk avkastning. Detta är inte orimligt givet den allmänna debatten och uppvaknandet på många håll om att klimatproblematiken inte är något som löser sig självt.
Men trots stora ambitioner finns stora hinder – inte minst att få partner och leverantörer att också agera. En första åtgärd är att börja med standardrapporter och bli bättre på att mäta och återanvända data, särskilt då över 88 procent uppger att de har svårigheter att samla in eller analysera data för regelefterlevnad.
Allmänt kan noteras att den globala studien SAP Sustainability Report omfattar över 4 700 företagsledare, varav mer än 100 från Sverige. Det är den tredje upplagan av SAPs årliga hållbarhetsstudie som går igenom de viktigaste motiven och utmaningarna att minska sin miljöpåverkan i stor skala.
Rapporten visar att medan 29 procent av svenska företag säger att miljöåtgärder redan har en stark inverkan på intäkter och vinstmöjligheter, har bara 19 procent gett ekonomichefen ansvar för detta arbete. På frågan om de fem främsta hindren för att förbättra vår miljö, svarade 34 procent att de var osäkra på hur de ska integrera hållbarhet i sina affärsprocesser och IT-system. Men det finns lite mer oroande faktorer kopplat till detta – vilka då?
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

ERP & AI: Hur långt går det egentligen att automatisera existerande processer?

AI ger stora förhoppningar om att automatisera de manuella processer som behövs för att använda dagens affärssystem. Men AI-modeller och lösningar för automatisering måste skapas med utgångspunkt i användares arbetsmiljöer. Hänsyn måste tas till hela processer, inte bara de delar som sköts i ett affärssystem, skriver Sara Portell, VP of User Experience och Rafael Artacho, Product Director på Unit4, i dagens gästkrönika.
Artikeln diskuterar potentialen och utmaningarna med att använda AI för att automatisera manuella processer i affärssystem. Författarna betonar vikten av att utforma AI-lösningar som är anpassade till användarnas arbetsmiljö och som tar hänsyn till hela arbetsprocessen.
De pekar på behovet av integritet, säkerhet, etiska överväganden och mänsklig översyn i automatiseringen. Artikeln lyfter även fram betydelsen av användarcentrerad design för att skapa dynamiska, anpassningsbara användargränssnitt som kan förbättra användarupplevelsen och effektiviteten i arbetsuppgifter.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

SAP tar nytt grepp om AI: ”Vi vill göra alla utvecklare till generativa AI-specialister”

Som marknadsledande affärsystemutvecklare är det inte överraskande att SAP tar kraftfulla initiativ på AI-områden. Kampen är tuff just nu med en närmast exponentiell utvecklingsfas och SAP tänker inte missa tåget. Detta står helt klart efrter morgonens event, SAP TechEd 2023 i Bangalore, Indien. Bolaget har lanserat ett stort antal nya generativa AI-funktioner och innovationer som man menar innebär att utvecklare på alla nivåer kan använda AI i sina verksamheter. Bland annat nya SAP Build Code-lösningar som underlättar lågkodsutveckling och stöds av Joule, det generativa AI-verktyg som SAP lanserade nyligen.
– Dagens dynamiska teknik- och affärslandskap innebär att varje utvecklare också måste behärska AI. Med de nyheter vi lanserar på TechEd hamnar utvecklarna nu i centrum av AI-revolutionen. Med allt från avancerade AI-kodverktyg till en heltäckande lösning för att skapa generativa AI-tillägg och applikationer på SAP Business Technology Platform får utvecklarna det som behövs för att förändra hur företagen bedriver sin verksamhet, konstaterade Juergen Mueller, CTO och medlem av SAPs styrelse.
En speciellt intressant bit handlade om lågkods-lösningarnas allt större betydelse i affärs- och företagsvärlden. För att kunna se ett tydligt affärsvärde av att använda generativ AI, hävdar SAP att det är det avgörande att ha ett effektivt samarbete mellan professionella och lekmannautvecklare. Bolaget lanserar därför nya SAP Build Code-lösningar som effektiviserar samarbetet mellan utvecklare som använder de lågkodslösningar som lanserades på TechEd 2022.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title